So sánh bằng trong Tiếng Anh

So sánh bằng (Positive form)

 

SO SÁNH BẰNG LÀ GÌ ?

So sánh bằng (Positive form) là hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb)

Ví dụ:

 • My hands were as cold as ice. (Tay tôi lạnh như đá.)
 • Jane sings as well as her sister. (Jane hát hay như chị cô ấy.)
 • Is the film as interesting as you expected? (Phim có hay như bạn mong đợi không?)

Trong câu phủ định so có thể được dùng thay cho as.

Ví dụ:

 • This flat isn’t as/ so big as our old one. (Căn hộ này không lớn bằng căn hộ cũ của chúng tôi)
 • I can’t run as/ so fast as him. (or – as he can) (Tôi chạy không nhanh bằng anh ấy)
 • Tom isn’t as/ so intelligent as he looks. (Tom không thông minh như vẻ bề ngoài

So sánh bằng nha hoặc như nhau cũng có thể được diễn đạt bằng cấu trúc the same as

Ví dụ:

 • My house is as high as his = My house is the same height as his Or The height of my house is the same as his (Nhà tôi cao bằng nhà anh ấy)
 • Tom is as old as Mary = Tom is the same age as Mary Or Tom’s age is the same as Mary’s. (Tom cùng tuổi với Mary)
 •  Anne’s salary is as much as mine = Anne gets the same salary as me
 • Or Anne’s salary is the same mine. (Lương của Anne bằng lương của tôi

Lưu ý:

Chúng ta dùng ‘the same as’ chứ không dùng ‘the same like’

Ví dụ:

 • What would you like to drink? – I’ll have the same as you (Anh muốn uống gì? – Tôi uống giống anh) [NOT the same like]

Less… than = not as/ so … as

Ví dụ:

 • This dress is less expensive than that one. (Cái áo này không đắt như cái áo kia) [= This dress isn’t as/ so expensive as…]
 • The city center was less crowed than usual. (Trung tâm thành phố ít đông hơn thường ngày.) [= The city center wasn’t as crowed as usual]

Nhưng trong lối nói thân mật not as/ so … as thường được dùng hơn less… than

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta dùng cấu trúc twice as … as, three times as… as, etc

Ví dụ:

 • Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. (Giá xăng bây giờ gấp đôi giá xăng cách đây vài năm.)
 • Their house is about three times as big as ours. (Nhà họ lớn khoảng gấp ba lần nhà tôi.)

logo2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UNIPO

54/16 Đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 843 032

Chương trình học

Fanpage

Copyright © 2018 by UNIPO. All Rights Reserved.