IELT VOCABULARY

IELTS VOCABULARY:

+FAMILY UNIT(n):

 

 

-extended family (n): đại gia đình

 

 

-nuclear family(n): gia đình hạt nhân

 

 

-live

together under one roof (v): sống chung dưới một mái nhà.

 

 

-multigenerational family (n): gia đình nhiều thế hệ

 

 

Untitled-1

 

 

logo2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC UNIPO

54/16 Đường Mậu Thân, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 843 032

Chương trình học

Fanpage

Copyright © 2018 by UNIPO. All Rights Reserved.